Kontrola kvality

Po zpracování je každá šarže každého produktu podrobena pečlivým analýzám, které zajišťují konzistentní a stabilní množství aktivních látek. Kontrola kvality se sumarizuje v konečném osvědčení, které obsahuje veškeré důležité informace a výsledky testů jednotlivých šarží.

Průběhu kontroly kvality je věnován diagram v sekci Kontrola kvality.