Tvarování

Jakmile jsou jednotlivé bylinky či jejich směsi upraveny do podoby suchého granulátu, přepraví se potrubím do oddělené čisté místnosti k lahvičkování, etiketování a zapečetění. U tablet automat granulát ještě předtím stlačí do požadované podoby.