GMP - Správná výrobní praxe

Po zpracování je každá šarže každého produktu podrobena pečlivým analýzám, které zajišťují konzistentní a stabilní množství aktivních látek. Kontrola kvality se sumarizuje v konečném osvědčení, které obsahuje veškeré důležité informace a výsledky testů jednotlivých šarží:

  • botanické jméno
  • identický otisk
  • testy na rozpustnost, stálost, obsah zbytkového popela atp.
  • mikrobiologické testy (salmonela, Bacillus cereus a E. coli, celkový počet mikrobů, kvasinek a plísní)
  • obsah těžkých kovů (měď, arzen, rtuť, olovo a kadmium) dle limitů japonské a evropské farmakopéy
  • testování každé šarže na pesticidy, herbicidy a fungicidy
  • zvlášť se testují suroviny náchylné ke kontaminaci aflatoxiny
  • u vybraných konečných produktů testování na aflatoxiny pomocí HPLC
  • pravidelné namátkové testování na ošetření ionizací

Sinecura je jediný evropský distributor, který soustavně provádí plný testovací plán (viz výše) již v rámci standardní kontroly kvality, a to navzdory vyplývajícím vysokým nákladům.

Nejvyšší prioritou Sinecury je rovnováha mezi maximální bezpečností a maximální účinností přípravků.