TLC a HPLC - knihovna profilů

Chromatografie na tenké vrstvě (TLC) vytvoří jedinečný otisk pro každou rostlinu. Tento otisk je poté porovnáván s ověřeným standardem. Jen tak je možno zajistit jak autenticitu, tak i shodu každého z konečných produktů.

  • testování HPLC: vysokorychlostní kapalinová chromatografie se uplatňuje při kontrolách kvality a účinnosti, kdy určuje aktivní účinné látky každé byliny. Konečné produkty se analyzují, aby se zajistila stálost hladin aktivních látek porovnáním s referenční látkou
  • HPLC se rovněž používá při ověřování bezpečnosti u specifických surovin, jako např. u bylin vystavených úpravám paozhi (specifickým postupům, jako jsou vaření v octě, víně či opékání, kalcinace atp.), aby se snížily či úplně eliminovaly toxické složky (pinélie, ariseama, okurkovec, akonit). Využívá se rovněž k finální kontrole na nepřítomnost eventuálně škodlivých látek, jako jsou např. aristolochové kyseliny.