Ověřování pravosti

  • makroskopická a organoleptická identifikace
  • mikroskopická identifikace
  • TLC (chromatografie na tenké vrstvě) k potvrzení identity
  • HPLC (vysokorychlostní kapalinová chromatografie) u konkrétních druhů dle IPF